Çocuklar İçin El Sanatları

  • Anasayfa
  • /
  • Çocuklar İçin El Sanatları
Çocuklar İçin El Sanatları

Günümüzde sanat, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar üzerinde de en etkili terapi yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve bedensel özelliklerini geliştirmek, yaratıcılıklarını artırmak ve motor becerilerini geliştirmek adına el sanatlarına yönlendirilmesi, olumlu gelişimleri için büyük önem arz etmektedir.

El sanatları çocuklar için yalın bir anlatım aracıdır. Düşüncelerini boyayarak, çizerek, işleyerek ya da dikerek dile getirirler, kendi dünyalarını bizlere bu çalışmalarla sunarlar. Bunu yaparken üzerlerinde hiçbir baskı hissetmedikleri için de yaratıcılık dürtülerini kullanırlar ve kendilerini bizlere özgürce ifade ederler.

Sanatsal uğraşlarda bir araya gelen çocuklar iş bölümü yapmasını, kendilerine verilen görevi yerine getirmeyi, ekip çalışmasını ve isteklerini ifade etmeyi öğrenirler. Aynı zamanda samimi ilişkiler kurmayı, ortaya bir ürün çıkarmayı, kendilerinin neleri yapabileceklerini ve aslında nelerden hoşlanmadıklarını da görmüş olurlar.

Çocukların sanat eğitimlerindeki girişimleri, yaratıcılıkları ve fikirleri desteklemeli, başarıları ödüllendirilmelidir. Her çocuğun ayrı ayrı tanınması, farklılıklarının ortaya konulması, duygu ve davranışlarının çözümlenmesi için el sanatları uygulamalarında çocuğun ilerlemesi bir eğitimci tarafından gözlemlenmelidir.